Yoga teachers trained at Mandala Yoga Ashram

England - South east

Gayatri (Gail Gibbs)

Burnham-on-Crouch, Essex

Ashram inspired yoga teacher

07554 019407
gayatri@yogawithgayatri.co.uk

Jim Williams

Maidstone, Kent

Ashram inspired yoga teacher

01622 755022
jimwilliams9999@gmail.com

Lyn Core

Eastbourne, Sussex

Ashram inspired yoga teacher

01323 648339
lyncoreyogapose@hotmail.com

Trishulananda

Berkshire

Ashram inspired yoga teacher

trishula@hamsa.org.uk